Dokumenty

nasze zabezpieczenia

Wpis

Działamy na podstawie Wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego o numerze Z/13/2019.

Gwarancja

Posiadamy stosowne zabezpieczenie finansowe w postaci Gwarancji Ubezpieczeniowej nr 05.233.881 wydanej na kwotę 32 262, 00 zł przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.​

Ustawa

A wszystko to zgodnie z najnowszą Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017r. (Dz.U. 2017poz. 2361).

Polityka prywatności

Polityka Prywatności pozwala nam chronić Państwa dane osobowe​

dokumenty dla klientów grupowych

Umowa dla grup

Tutaj znajdą Państwo wzór umowy, którą podpisujemy z każdą z grup zamawiających u nas organizację wycieczki.​

Lista do ubezpieczenia

Wzór Listy uczestników wycieczki grupowej przekazywanej naszemu ubezpieczycielowi w celu ubezpieczenia grupy - załącznik nr 2

OWU Axa

Ogóle Warunki Ubezpieczenia dla grup zapewniane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. - załącznik nr 3

RODO Kamrat

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BP Kamrat Travel - załącznik nr 4

RODO Axa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (tych podanych w załączniku nr 2) przez naszego ubezpieczyciela - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A.​ - załącznik nr 5

dokumenty dla klientów indywidualnych

Warunki uczestnictwa

Ogóle Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej- załącznik nr 2

RODO Kamrat

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BP Kamrat Travel - załącznik nr 4

RODO Axa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w umowie przez naszego ubezpieczyciela - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. - załącznik nr 5

OWU Axa

Ogóle Warunki Ubezpieczenia dla grup zapewniane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. - załącznik nr 3