jura

castle, the ruins of the, crash

Ogrodzieniec

Wycieczka na Jurę Krakowsko Częstochowską. Zobaczymy Zamek w Ogrodzieńcu, Pustynię Błędowską i Jaskinie Głęboką!