Dzieci – Wadowice i góry Papieża

Wycieczka szkolna do Wadowic do Domu Jana Pawła II i w Beskid Mały na szlaki, którymi wędrował Papież. Dojdziemy do schroniska Leskowiec i szczytu nazwanego imieniem Papieża.