landscape, hot, poland

Gorce Papieża

Gorce szlakiem Karola Wojtyły to wycieczka górska z elementami sakralnymi!