Drezynami do winnicy

Małopolskie drezyny, zwiedzanie winnicy i zamek lipowiec – to wycieczka peełna wrażeń i przyjemności!